Przebudowa drogi gminnej nr 300225W w miejscowości Sielec

Liczba odwiedzających: 1035
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
DOFINANSOWANIE: 304 835,24
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 468 977,30

Główny cel zadania to poprawienie bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu drogowego i pieszych, określenie zakresu prac, które polegać będą na ujednoliceniu szerokości korony drogi poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Zakres i etapy inwestycji:
• roboty przygotowawcze;
• roboty ziemne;
• podbudowa;
• nawierzchnia;
• pobocza;
• zjazdy;
• odwodnienie;
• oznakowanie;
• elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• nadzór inwestorski.

Założony efekt:
Odcinek drogi o długości 721,5 mb. z nową nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z utwardzonymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m.