Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wilkowuje

Liczba odwiedzających: 571
Czas trwania wydarzenia: od: 24.03.2023 r., godz. 16.00 do: 24.03.2023 r., godz. 18.00

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl
www: http://www.czerwinsk.pl/

Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl
www: http://www.czerwinsk.pl/

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Sołectwa Wilkowuje Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wilkowuje na dzień 24 marca 2023 r. (piątek), godzina 16.00 w Wilkowujach, w lokalu Wilkowuje 23 A.

Porządek zebrania:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Sołtysa.
  3. Wybór Rady Sołeckiej.
  4. Zamknięcie obrad Zebrania Wiejskiego.