Komisje Rady Miejskiej

Liczba odwiedzających: 1805
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Przewodnicząca Komisji - Ewa Krajewska
Wiceprzewodniczący Komisji - Hieronim Zaczek
Członek Komisji - Marek Myśliński
Członek Komisji - Tomasz Ruszczak
Członek Komisji - Jacek Witkowski

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Planowania, Budżetu i Finansów
Przewodniczący Komisji - Tomasz Ruszczak
Wiceprzewodniczący Komisji - Marek Myśliński
Członek Komisji - Emilia Ambroziak
Członek Komisji - Krzysztof Chludziński
Członek Komisji - Jacek Fotek

Komisja Rolnictwa, Ochrony Przeciwpowodziowej, Przeciwpożarowej oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
Przewodniczący Komisji - Krzysztof Chludziński
Wiceprzewodniczący Komisji - Wojciech Szafrański
Członek Komisji - Mariusz Ciećwierz
Członek Komisji - Bogusław Cytacki
Członek Komisji - Hieronim Zaczek

Komisja Oświaty, Spraw Socjalnych i Komunalnych
Przewodniczący Komisji - Jacek Witkowski
Wiceprzewodniczący Komisji - Wojciech Szafrański
Członek Komisji - Monika Kołecka
Członek Komisji - Zofia Kowalewska
Członek Komisji - Krzysztof Sękowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodnicząca Komisji - Zofia Kowalewska
Wiceprzewodniczący Komisji - Bogusław Cytacki
Członek Komisji - Ewa Krajewska