Skład Rady Miejskiej - kadencja 2018 - 2023

Liczba odwiedzających: 3572
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą
Jacek Fotek

Radni Rady Miejskiej
Ewa Krajewska
Emilia Ambroziak
Zofia Kowalewska
Monika Kołecka
Hieronim Zaczek
Marek Myśliński
Tomasz Ruszczak
Jacek Witkowski
Krzysztof Sękowski
Krzysztof Chludziński
Mariusz Ciećwierz
Wojciech Szafrański
Bogusław Cytacki