Parafia pw. św. Leonarda w Chociszewie

Liczba odwiedzających: 4415
Parafia pw. św. Leonarda w Chociszewie
Chociszewo 43
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
tel. 24 231 61 07
chociszewo@diecezjaplocka.pl

Dekanat: zakroczymski
Diecezja: Płock

Proboszcz: Marek Grzeszczak

Rys historyczny
Parafię w Chociszewie erygował 4 lutego 1452 r. bp Paweł Giżycki, z fundacji swego brata Wincentego, marszałka księcia Bolesława. Zbudowany w XVI w. kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP oraz św. Erazma i Leonarda był świątynią konsekrowaną i przetrwał do początku XVIII w. Kolejny kościół został wzniesiony w 1740 r. z fundacji Władysława Łaźniewskiego, cześnika zakroczymskiego i przetrwał do 1830 r.
Obecny kościół został zbudowany w latach 1830-1835 z fundacji Szczepana Miszewskiego, remontowany i przebudowany w 1878 r. kosztem Józefata Zawidzkiego. Jest to budowla drewniana, orientowana, konstrukcji zrębowej z wieżą. Wyposażony jest w ołtarz główny późnorenesansowy z XVII w. sprowadzony z Włoch. W ołtarzu umieszczony jest obraz MB Częstochowskiej. Są także dwa ołtarze boczne. Remont kościoła przeprowadził ks. Stefan Kocot oraz jego następca ks. Zdzisław Ulatowski.

Miejscowości wchodzące w skład parafii: Chociszewo, Goworowo, Miączyn, Przybojewo Stare, Roguszyn, Wychódźc