Ochotnicza Straż Pożarna w Raszewie Włościańskim

Liczba odwiedzających: 2350
Skład Zarządu OSP
Prezes – Adam Panek
Wiceprezes – naczelnik – Adam Czekalski
Z-ca naczelnika – Adrian Zalewski
Sekretarz – Andrzej Dybowski
Skarbnik – Jarosław Wołyński
Gospodarz – Michał Wolski
Członek Zarządu – Sławomir Biegalewski
Członek Zarządu - Zbigniew Piechna

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Sławomir Świerczewski
Sekretarz – Dariusz Plichta
Członek Komisji - Ernest Zalewski

Delegacja na Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP
Prezes – Adam Panek
Wiceprezes – naczelnik – Adam Czekalski
Z-ca naczelnika – Adrian Zalewski