Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Radzikowie

Liczba odwiedzających: 2541
Skład Zarządu OSP
Prezes - Gabriel Wróblewski
Wiceprezes naczelnik - Dawid Lewandowski
Zastępca naczelnika - Krzysztof Chołuj
Sekretarz - Maciej Wróblewski
Skarbnik - Paweł Okrasa
Gospodarz - Paweł Chludziński
Kronikarz - Adrian Gmurczyk

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący Komisji - Adam Gmurczyk
Wiceprzewodniczący Komisji - Mariusz Szatkowski
Sekretarz Komisji - Hubert Jakubiak

Delegacja na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
Zastępca naczelnika - Krzysztof Chołuj
Skarbnik - Paweł Okrasa
Sekretarz - Maciej Wróblewski

Strona Internetowa http://ospradzikowo.prv.pl/