Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie

Liczba odwiedzających: 964
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
DOFINANSOWANIE: 417403,74
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 642 159,61

Główny cel zadania to poprawienie bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu drogowego i pieszych, określenie zakresu prac, które polegać będą na ujednoliceniu szerokości korony drogi poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Zakres i etapy inwestycji:
• roboty przygotowawcze;
• roboty ziemne;
• podbudowa;
• nawierzchnia;
• pobocza;
• zjazdy;
• oznakowanie;
• elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• nadzór inwestorski.

Założony efekt:
Odcinek drogi o długości 950 mb. z nową nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z utwardzonymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m.