Przebudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Gawarzec Górny

Liczba odwiedzających: 1372
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
DOFINANSOWANIE: 509 817,00
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 679 756,89

Główny cel zadania to poprawienie bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu drogowego i pieszych, określenie zakresu prac, które polegać będą na ujednoliceniu szerokości korony drogi poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Zakres i etapy inwestycji:
• roboty przygotowawcze;
• roboty ziemne;
• wykonanie podbudowy;
• wykonanie nawierzchni bitumicznej;
• wykonanie poboczy;
• wykonanie zjazdów;
• oznakowanie;
• roboty wykończeniowe;
• nadzór inwestorski.

Założony efekt:
Odcinek drogi o długości 995 mb. z nową nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z utwardzonymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m.