Przebudowa drogi gminnej nr 300215W Roguszyn – Kuchary Skotniki

Liczba odwiedzających: 1193
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
DOFINANSOWANIE: 648 547,00
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 864 729,47

Główny cel zadania to poprawienie bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu drogowego i pieszych, określenie zakresu prac, które polegać będą na ujednoliceniu szerokości korony drogi poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Zakres i etapy inwestycji:
• roboty rozbiórkowe,
• roboty przygotowawcze,
• roboty ziemne,
• oczyszczenie elementów odwodnienia,
• wykonanie podbudowy,
• wykonanie nawierzchni bitumicznej,
• wykonanie poboczy,
• oznakowanie,
• roboty wykończeniowe,
• nadzór inwestorski.

Założony efekt:
Odcinek drogi o długości 1635 mb. z nową nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z utwardzonymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m.