Podpisaliśmy umowę na roboty drogowe.

Data: 25.05.2023 r., godz. 13.05    289
25 maja 2023 r. Burmistrz Marcin Gortat oraz Skarbnik Rafał Gwiazda podpisali umowę z Andrzejem Kryjakiem – właścicielem firmy „Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Kryjak” na realizację zadania „Modernizacja drogi kruszywem w miejscowości Miączyn”.
Na odcinku o długości ok. 1250 m zostaną przeprowadzone roboty przygotowawcze i ziemne, zostanie położona nawierzchnia z kruszywa łamanego oraz wykonane zostaną pobocza i zjazdy.

Koszt inwestycji, pokryty w całości z budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą wyniesie ok 275 000 zł

Zadanie wykona firma:
Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Kryjak,
Stanowo 45,
09-470 Bodzanów