Komunikat

Data: 06.06.2024 r., godz. 10.21    464
Szanowni Państwo! W związku z koniecznością wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z terminem obowiązywania do roku 2030, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona anonimowa.
Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłużą opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru funkcjonalnego miasta i gminy. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.
Proszę o zaznaczanie właściwej dla Państwa odpowiedzi krzyżykiem „x” w kratce obok lub uzupełnienie danych liczbowych/opisowych. W razie pomyłki proszę zakreślić błędną odpowiedź kółkiem i ponownie wstawić „x” we właściwym miejscu.

https://ekodialog.pl/ankiety/miasto-i-gmina-czerwinsk-nad-wisla/