Dziś jest 18 lipca 2019 r., imieniny Kamila, Szymona

Aktualności

Oświadczenie w sprawie gospodarki odpadami w 2019 r.

Data umieszczenia:

W związku z ogromną falę negatywnych, nietrafnych komentarzy w kwestii funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą z początkiem bieżącego roku wyjaśniamy:

 decyzję o przekazaniu obowiązków w tym zakresie Związkowi Gmin Regionu Płockiego podjęła w 2013 roku, kierując się wprowadzonymi przepisami, ówczesna Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą,

 system działał poprawnie do początku bieżącego roku, kiedy to przestała obowiązywać umowa na zagospodarowanie odpadów, zawarta pomiędzy ZGRP a firmą Remondis,

 ZGRP ogłosił w zeszłym roku dwa przetargi, w których nie udało się wybrać wykonawcy z uwagi na ceny ofert znacznie przekraczające budżet (zgodnie z ofertą stawki opłat za odpady dla jednego mieszkańca Gminy Czerwińsk nad Wisłą miały wynosić 21 zł - segregowane i 35 zł - zmieszane),

 powyższe stawki spowodowane są podwyższeniem opłat za składowanie odpadów zmieszanych, wynikające ze zmian przepisów z początkiem br. oraz dużą ilością odpadów zmieszanych, a także ogromnym przyrostem nie ujętej w deklaracjach masy odpadów związanych z pobytem pracowników sezonowych,

 ZGRP nie zgodził się na zaproponowane stawki i rozpoczął negocjacje z innymi firmami, w wyniku których udało się osiągnąć stawki odpowiednio: 14 zł - za odpady segregowane i 28 zł - za zmieszane,

 wybór wykonawcy następuje w procedurze zamówień publicznych i nie ma możliwości podpisania umowy z dowolną firmą (w tym PGK Płońsk),
 firma PGK Płońsk nie złożyła oferty w żadnym z przetargów ZGRP, nie przystąpiła również do negocjacji, co świadczy o braku zainteresowania usługami odbioru odpadów na naszym terenie,

 rezygnacja z zarządzania systemem gospodarki odpadami przez ZGRP („wystąpienie ze Związku”) spowoduje konieczność stworzenia nowego systemu zarządzanego przez gminę (na co potrzeba czasu i środków) i nie daje gwarancji niższych stawek opłat za odpady z uwagi m.in. na występujący na tym rynku „monopol” i wcześniej przywołane podwyżki opłat za składowanie odpadów,

 okoliczne gminy, w których odpady odbierane są za niższe stawki dopłacają z budżetu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych do obsługi systemu oraz płacą kary za nieosiągnięcie właściwych poziomów odzysku. Środki te można przeznaczać na inne, ważniejsze cele.

Mając na uwadze wymienione argumenty prosimy o zaprzestanie zamieszczania tego typu komentarzy, które powodują chaos informacyjny, wprowadzają w błąd wielu użytkowników mediów społecznościowych i stanowią nieuzasadnioną falę agresji w stosunku do gminy.

Dane teleadresowe gminy

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl