Dziś jest 26 maja 2019 r., imieniny Pauliny, Eweliny

Aktualności

Informacja o Sesji Rady Gminy

Data umieszczenia:

Mieszkańcy Gminy Czerwińsk nad Wisłą, uprzejmie informuję, że w dniu 30 listopada 2018 roku (tj. piątek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się II Sesja Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą kadencji 2018 - 2023.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.
4. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji Rady Gminy.
5. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
6. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
7. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planowania, Budżetu i Finansów.
8. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Przeciwpowodziowej, Przeciwpożarowe oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
9. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Komunalnych.
10. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
11. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
12. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
13. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę budżetową nr 214/XXVII/2017 na rok 2018.
14. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
15. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Czerwińsk nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji Rady Gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planowania, Budżetu i Finansów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Przeciwpowodziowej, Przeciwpożarowej oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Komunalnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
25. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową nr 214/XXVII/2017 na rok 2018.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
27. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Czerwińsk nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
28. Wolne wnioski i informacje.
29. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
/-/Dariusz Stanisław Szurmak

Dane teleadresowe gminy

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl